Οικονομικά Στοιχεία της SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση κοιτασμάτων του ορυκτού Χουντίτη-Υδρομαγνησίτη καθώς και η επεξεργασία και η εμπορία αργού και τελικού προϊόντος ύστερα από επεξεργασία.

Sibelco Europe
 • SIBELCO ΕΛΛΑΣ Ισολογισμός Χρήσης 2015

  portfolio
 • Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης 2015

  portfolio
 • ΜΕΒΙΟΡ
  Ισολογισμός Χρήσης 2014

  portfolio
 • ΜΕΒΙΟΡ
  Ισολογισμός Χρήσης 2013

  portfolio
 • Λευκά Ορυκτά Ισολογισμός Χρήσης 2014

  portfolio
 • Λευκά Ορυκτά Ισολογισμός Χρήσης 2013

  portfolio