Τα Προιόντα μας

HELIOPROTECT

Το HELIOPROTECT παράγεται από επιλεκτική εξόρυξη και προσεκτική επεξεργασία του φυσικού ιζηματογενούς ορυκτού χουντίτη/υδρομαγνησίτη που περιέχει ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου. Μέσω λιοτρίβισης (micronizing) και αεροδιαχωρισμού, το προϊόν που παράγεται είναι λευκό με φυλλοειδή μορφή κόκκου και πολύ υψηλό δείκτη μήκους/πλάτους (aspect ratio), κάνοντας το HELIOPROTECT ένα αποτελεσματικό φυτοπροστατευτικό. Η μοναδική σύνθεση και σύσταση του προϊόντος προστατεύει τα δέντρα από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια. Μετά την εφαρμογή, το HELIOPROTECT δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από τα φύλλα και τις ελιές που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έναντι του δάκου. Το πολύ χαμηλό μέγεθος των κόκκων του προϊόντος είναι αποτέλεσμα της σχεδόν καθολικής αποσυσσωμάτωσης κατά την διάρκεια της λιοτρίβισης και του αεροδιαχωρισμού.