Λίγα λόγια για την SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση κοιτασμάτων του ορυκτού Χουντίτη-Υδρομαγνησίτη καθώς και η επεξεργασία και η εμπορία αργού και τελικού προϊόντος ύστερα από επεξεργασία.

Sibelco Europe

Η εταιρια μας περασε απο τις παρακατω φασεις δραστηριοτητας

Η εταιρεία στα πρώτα χρόνια ζωής της ασχολούνταν αποκλειστικά με την εξόρυξη μεταλλεύματος από τα μεταλλεία που εκμεταλλευόνταν και την πώληση του κυρίως στην αγορά του εξωτερικού ως αργό υλικό (ακατέργαστο προϊόν).

Στην συνέχεια η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας του μεταλλεύματος Χουντίτη-Υδρομαγνησίτη σε ιδιόκτητο ακίνητο της στα Λεύκαρα Κοζάνης, πλησίον των μεταλλείων. Στο εργοστάσιο γινόταν θραύση και ξήρανση του μεταλλεύματος και συσκευασία του σε ΒΙG BAGs ως ημιέτοιμου προϊόντος το οποίο και πάλι μεταπωλούνταν κατά κανόνα σε αγορά του εξωτερικού για τελική επεξεργασία.

Το έτος 2000 ο Ολλανδικός όμιλος Ankerpoort N.V. εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετόχων της εταιρείας και παράλληλα προχώρησε σε σημαντική επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο της εταιρείας. Με την επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε η καθετοποίηση της εταιρείας η οποία πλέον έγινε ικανή να επεξεργάζεται πλήρως το μετάλλευμα και να το συσκευάζει ως τελικό προϊόν πολύ χαμηλής κοκκομετρίας σε διάφορες μορφές συσκευασίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Το έτος 2015 έγινε ή πετυχημένη συνχώνευση των εταιριών Λευκά Ορυκτά Α.Ε και ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε δημιουργώντας την εταιρία SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με στόχο τα προϊόντα της να απευθύνονται σε πελάτες ανά ολόκληρο τον κόσμο και για διάφορες βιομηχανικές και πολυσύνθετες εφαρμογές.

Η Sibelco NV είναι μια παγκόσμια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 1872.

προιοντα

  • Portafill Η5 65%
  • Securoc C10 35%
  • Silica Sand
  • Quartz
  • Cristobalite

Δραστηριοτητες – Παραγωγη

image

Μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον ολλανδικό όμιλο, πλέον τα προϊόντα της Λευκά Ορυκτά Α.Ε. απευθύνονται σε πελάτες ανά τον κόσμο για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Η οργάνωση της εταιρείας δομείται σε δύο κλάδους – ποικιλίες τελικών προϊόντων:

• Προϊόντα Xoυντίτη / Portafill Η5

• Προϊόντα Υδρομαγνησίτη/Securoc C10Σαν κοίτασμα Χουντίτη- Υδρομαγνησίτη νοείται το στρώμα πάχους 3μ. κατά μέσο όρο, από το οποίο με εκλεκτική εξόρυξη λαμβάνεται υλικό με αναλογία 65% χουντίτη και 35% υδρομαγνησίτη περίπου, και είναι αυτό με το οποίο τροφοδοτείται η μονάδα επεξεργασίας. Όσον αφορά την μέθοδο εξόρυξης, αυτή λαμβάνει χώρα χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών λόγω της μαλακής υφής του κοιτάσματος αλλά και των υπερκείμενων. Η αποκάλυψη και η μεταφορά του υλικού γίνεται με χρήση μηχανημάτων και φορτηγών. Όλες οι εργασίες εξόρυξης λαμβάνουν χώρα μεταξύ Μάϊο και Σεπτέμβριο μήνα.

Το μίγμα Χουντίτη-Υδρομαγνησίτη κατόπιν επεξεργασίας, που συνίσταται σε επιπλέον ξήρανση, λειοτρίβηση, διαχωρισμό με αέρα και ενσάκκιση η οποία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της εταιρείας προς επίτευξη τελικού προϊόντος, χρησιμοποιείται ως εξής:

Ο Υδρομαγνησίτης λόγω της ιδιότητας του ως επιβραδυντικό καύσεως στις βιομηχανίες ως πληρωτικό(filler) υλικό σε μίγματα πλαστικών που προορίζονται για την παραγωγή μονώσεων σε ειδικά καλώδια (βραδύκαυστα –flame retardants).

Ο Χουντίτης λόγω της μεγάλης λευκότητας του σπάνιου αυτού υλικού (94%-95%) καθώς και της πλακοειδούς μορφής του κόκκου του στην βιομηχανία χρωμάτων αντικαθιστώντας άλλα πολύ ακριβότερα συνθετικά παραγόμενα υλικά χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του χρώματος.

Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα, που πληρεί τις προδιαγραφές ποιότητας, μπορεί να διατίθεται και χωρίς καμία επεξεργασία, σαν αργό υλικό.Από μηδενικές πωλήσεις σε επίπεδο τελικών προϊόντων το έτος 2001, η εταιρεία ήδη από το 2006 έφτασε στο επίπεδο των 4.100 τόννων τελικού προϊόντος ετησίως, ποσότητα που καλύπτει περίπου το 85%-90% της δυναμικότητας του εργοστασίου.