Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

slider slider slider slider slider

Sibelco Dedication - Sibelco Integrity

Ensuring Safety First - Operations with Trust

Sibelco Works with Objectivity - Care and Respect

Χαλαζιακη Αμμος - Silica Sand

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - εξορυξη ,επεξεργασια, διαθεση και εμπορια

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το αντικείμενο των εργασιών της είναι η εκμετάλλευση κοιτασμάτων του ορυκτού Χουντίτη-Υδρομαγνησίτη καθώς και η επεξεργασία και η εμπορία αργού και τελικού προϊόντος ύστερα από επεξεργασία.

Sibelco Europe

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Έδρα και τα Διοικητικά Γραφεία της Εταιρίας μας : Οδός Μητροπόλεως 75 στην Θεσσαλονίκη.

Επι πλέον η SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί υποκατάστηματα στα Λεύκαρα Κοζάνης, όπου είναι τα μεταλλεία και το εργοστάσιο της επεξεργασίας του Χουντίτη –Υδρομαγνησίτη.

Η SIBELCO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στην εξόρυξη ,επεξεργασία, διάθεση και εμπορία μεταλλευτικών ορυκτών. Η εταιρεία κατέχει την νόμιμη εκμετάλλευση των μεταλλείων Χουντίτη –Υδρομαγνησίτη που βρίσκονται στην περιοχή Νεράϊδας Κοζάνης, τα μοναδικά κοιτάσματα του σπάνιου αυτού μεταλλεύματος που υπάρχει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ανθρακικά ασβεστομαγνησιούχα κοιτάσματα της περιοχής.